Nieuws


3. April 2018

73e dag van de bevrijding van het krijgsgevangenenkamp Stalag X B Sandbostel

Zeer geachte dames en heren,

Hiermede willen wij u namens de voorzitter en de raad van toezicht van de Stiftung Lager Sandbostel hartelijk uitnodigen, om 29 april 2018 aan de herdenkingsplechtigheid aangaande de 73e dag van de bevrijding van het krijgsgevangenenkamp Stalag X B Sandbostel deel te nemen.

Sandbostel was een van de grootste Noord-Duitse krijgsgevangenenkamp, waar zich tussen 1939 en 1945 meer dan 313.000 krijgsgevangenen, geïnterneerden en alsmede ongeveer 9.500 concentratiekampgevangenen van meer dan 50 nationaliteiten ingesloten waren. Duizenden zijn hier gestorven en werden op de kampbegraafplaats ter aarde besteld. Al deze hier gestorven krijgs- en concentratiekampgevangenen worden tijdens de herdenkingsplechtigheid herdacht.

De herdenking vangt aan zondag 29 april om 16.00 uur op de Kriegsgräberstätte Sandbostel (voormalige kampbegraafplaats) met een welkomwoord van dr. Marco Morhmann, Mdl. Aansluitend zal de Franse Generaal consul Laurent Toulouse uit Hamburg tot ons spreken. Gevolgd door een interreligieuze gebedsdienst waarvoor thans een evangelisch- lutherse, katholieke, islamitische en Russisch-orthodoxe vertegenwoordigers hebben toegezegd. Aansluitend volgt het neerleggen van de kransen ter herdenking aan de mensen die hier gestorven zijn en geleden hebben.

Om 17.00 uur wordt de herdenkingsplechtigheid in de Gedenkstätte Lager Sandbostel (voormalige kampkeuken) met een welkomwoord door de Nedersaksische Minister van Cultuur Grant Hendrick Tonne voortgezet. De secretaris van de Nederlandse Stichting Oktober’44, Pieter Dekker zal over het noodlot van 46 mannen uit het kleine Nederlandse gemeente Putten vertellen, welke als concentratiekampgevangenen naar Sandbostel kwamen. 34 van hun zijn in Sandbostel gestorven en op de kampbegraafplaats begraven. Scholieren van een naburige school zullen een eigen voor deze herdenkingsplechtigheid uitgewerkte bijdrage presenteren.

Om 19.00 uur vindt ter afsluiting een kerkdienst in de evangelische “kampkerk” plaats.