Nieuws


25. Januar 2019

74e dag van de bevrijding van het krijgsgevangenenkamp Stalag X B Sandbostel

 

Zeer geachte dames en heren,

 

Hiermede willen wij u namens de voorzitter en de raad van toezicht van de Stiftung Lager Sandbostel hartelijk uitnodigen, om 29 april 2019 aan de herdenkingsplechtigheid aangaande de 74e dag van de bevrijding van het krijgsgevangenenkamp Stalag X B Sandbostel deel te nemen.

 

Sandbostel was een van de grootste Noord-Duitse krijgsgevangenenkamp, waar zich tussen 1939 en 1945 meer dan 313.000 krijgsgevangenen, geïnterneerden en alsmede ongeveer 9.500 concentratiekampgevangenen van meer dan 55 nationaliteiten ingesloten waren. Duizenden zijn hier gestorven en werden op de kampbegraafplaats ter aarde besteld. Al deze hier gestorven krijgs- en concentratiekampgevangenen worden tijdens de herdenkingsplechtigheid herdacht.

 

De herdenking vangt aan maandag 29 april om 16.00 uur op de Kriegsgräberstätte Sandbostel (voormalige kampbegraafplaats). Gevolgd door een interreligieuze gebedsdienst waarvoor thans een evangelisch- lutherse, katholieke, islamitische en Russisch-orthodoxe vertegenwoordigers hebben toegezegd. Aansluitend volgt het neerleggen van de kransen ter herdenking aan de mensen die hier gestorven zijn en geleden hebben.

 

Om 17.00 uur wordt de herdenkingsplechtigheid in de Gedenkstätte Lager Sandbostel (voormalige kampkeuken) voortgezet.

 

Om 19.00 uur vindt ter afsluiting een kerkdienst in de evangelische “kampkerk” plaats.